Bạn đang ở: Trang chủ > Tin Tức Xã Hội > Vũ Trụ > Bài viết

Video: Đâu là nơi nguy hiểm nhất trên trái đất?

18/09/2014 / Vũ Trụ / Có96ký tự / Size font Nhỏ Vừa To / Comments Off on Video: Đâu là nơi nguy hiểm nhất trên trái đất? / Lượt xem 77,304 views+
Cục Địa Chất và khoáng sản Việt Nam

(DiaChatVietNam.Net) - Quả đất rộng lớn, nguy hiểm rình rập nơi nơi, vậy đâu là nơi nguy hiểm nhất?


Nguồn: Youtube

 

 

Chức năng bình luận tạm thời không mở.